Program pro děti ve sboru

I děti mají v našem sboru zvláštní program. Každý pátek (mimo prázdnin) se scházíme v 16.00 hodin. Zpíváme písničky, které už umíme, a učíme se nové, vyprávíme si příběhy z Bible, čteme si příběhy a vyprávění o lidech, kteří věřili v Pána Ježíše. Také se společně modlíme. Někdy hrajeme hry a soutěžíme, malujeme a děláme další věci (někdy taky trošku zlobíme) nebo třeba opékáme buřty.

V neděli se scházíme k bohoslužbám - staří i mladí, děti i dospělí. Začínáme společně písněmi, modlitbou a čtením z Bible. Děti pak odcházejí a - zatímco dospělí poslouchají kázání - mají svůj vlastní program: povídají si a zpívají, hrají hry, malují, vystřihují. 

Přibližně jednou za měsíc máme tzv. rodinné bohoslužby. Jsou trošku jiné než obyčejně, celé jsou víc zaměřené na děti (zpíváme víc písniček, děti někdy něco předvádějí, apod.).  

Před vánocemi a velikonocemi nacvičujeme s dětmi divadlo, které děti předvedou při bohoslužbách - při vánoční dětské slavnosti a na velikonoční pondělí. S divadlem vystupují také na nejdeckém Vánočním jarmarku. O posledních vánocích vystupovaly děti se svým divadlem také v ÚSP v Rudné. Několikrát za rok chodíme s dětmi zpívat nemocným v LDN v Nejdku.