Kdo jsme

Jsme skupina velmi různých a různorodých lidí. Jsou mezi námi lidé docela mladí i lidé věkem starší. Jsou mezi námi lidé ženatí i svobodní, studenti, dělníci, úředníci, důchodci, inženýři i podnikatelé. Jsou mezi námi lidé dlouzí i krátcí, hubení i trochu silnější. Jsou mezi námi lidé z několika různých zemí, lidé různých národností. Máme různé zkušenosti a osudy, máme různé osobnosti. 

Ale navzdory všem našim rozdílům a odlišnostem nás všechny nás spojuje víra v Ježíše Krista - jsme křesťané. Věříme, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel, a snažíme se ho poznávat a žít podle jeho příkladu. Scházíme se, abychom byli spolu, společně se radovali, zpívali a modlili se, četli Bibli a přemýšleli nad ní, hovořili spolu a společně vyznávali svoji víru. Vyznáváme Ježíše Krista jako pravého a jediného Pána nad životy všech lidí. Věříme, že Pán Bůh je laskavý ke všem lidem. Proto jsme otevření všem, kdo touží po společenství. Každý je v našem sboru vítán.