O tajemství modlitby

Jedním z pilířů křesťanského života je modlitba, rozhovor s Bohem. Náš život s Bohem začíná modlitbou - přiznáním se k Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli, vyznáním vin a prosbou za jejich odpuštění. V modlitbě se ptáme na Boží vůli a jeho plány s naším životem. V modlitbě čerpáme sílu, moudrost a vytrvalost pro nový život s Kristem. V modlitbě vyjadřujeme svou vděčnost a dík Bohu za všechny jeho dary, za jeho vedení i pomoc. V modlitbě Boha oslavujeme a chválíme. V modlitbě Boha prosíme. Křesťan nemůže žít bez modlitby, bez přímého rozhovoru s Bohem.

Modlitba je veliký dar, který jsme od Boha dostali. Modlitba je ale také závazek. Ježíš učil své učedníky, aby se modlili a uložil jim modlit se jako trvalý závazek. Bůh na naše modlitby čeká.

Modlitbu potřebují jednotlivci i křesťanská společenství. K vylití Ducha svatého a vzniku církve došlo po intenzivní modlitební přípravě učedníků. Každá duchovní obnova, každé duchovní probuzení v dějinách církve bylo vždy připravováno intenzivním modlitebním zápasem. Modlitba je předpokladem duchovní proměny a obnovy života. Modlitba otevírá stavidla Božího Ducha a Boží moci.  


 

Sbírka modliteb (1)

 Sbírka modliteb (2)