Inspiromat

Evangelista Jan napsal na začátku svého evangelia o Ježíši: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh." Když někdy říkáme o církvi, že je církví "Slova", myslíme tím, že je církví Ježíše Krista: on je základ a hlava církve, v něho věříme, jeho zvěstujeme, o něm mluvíme. A to děláme pomocí slov a obrazů: v kázáních, písních, slovech vyznání víry, v modlitbách nebo třeba anekdotách. Přejeme vám, aby k vám prostřednictvím slov promlouvalo samo Slovo, náš živý Pán Ježíš Kristus.  

V části Kázání najdete několik kázání, která zazněla při nedělních bohoslužbách v našem sboru. Texty a vyznání obsahují několik vyznání víry a dalších textů o víře. Inspirativní texty přinášejí texty pro povzbuzení a k zamyšlení (slepičí vývar pro křesťanskou duši). Humor je jeden z vzácných darů, který jsme dostali. Myslím, že Bůh sám se směje velmi rád a proto dal tento dar i nám. Sborové dopisy posíláme v adventní a postní době členům našeho sboru (přečíst si je ale mohou samozřejmě všichni).